Privacy

Liemerije heeft als overtuiging dat de privacy van de bezoekers van haar website en van de relaties waaraan diensten worden verleend, van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking zoals weergegeven in deze privacyverklaring is:

Liemerije
Hunneveldweg 12
6903 ZN ZEVENAAR

Persoonsgegevens die wij verwerken

Liemerije legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u gebruik maakt van diensten van Liemerije. Liemerije gebruikt deze gegevens voor sollicitatieprocedures.

Wij verwerken hiervoor de volgende persoonsgegevens:

  • Contactgegevens (Naam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres)
  • CV
  • Motivatie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor onze verwerkingsdoelen. Daarnaast hebben wij ook te maken met wettelijke bewaartermijnen. Zo verplicht de fiscale wetgeving ons om financiële gegevens 7 jaar te bewaren. Zijn uw gegevens nodig voor het instellen of het uitoefenen van een rechtsvordering, dan biedt de wet ons de mogelijkheid uw persoonsgegevens hiervoor te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Liemerije verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening zoals overeengekomen met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website worden opgeslagen en uitgelezen op het apparaat waarmee u de website bezoekt, zoals een computer, smartphone of tablet. Functionele cookies worden toegepast op de website van Liemerije. Sommige cookies zijn namelijk onmisbaar voor een goede werking van onze website en apps, bijvoorbeeld voor goede beeldscherminstellingen. Ook plaatsen we cookies waarmee we anoniem uw klikgedrag in kaart brengen. Met deze inzichten willen we de website gebruiksvriendelijker maken door continu te leren van klikgedrag.

Google Analytics
We gebruiken Google Analytics om de kwaliteit van de site te verbeteren. Gegevens die we hiervoor opslaan zijn anoniem en delen we niet met andere gebruikers van Google Analytics of diensten van Google. Ook IP-adressen zijn gemaskeerd. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Hieronder een uitleg van de verschillende cookies:

_ga
Verloopt na 2 jaar; om gebruikers te onderscheiden.
_gid
Verloopt na 24 uur; om gebruikers te onderscheiden.
_gat
Verloopt na 1 minuut; om aanvragen naar de Analytics server te beperken.

HotJar
HotJar is ook een tool om de site beter te laten werken en deze tool slaat ook gegevens van bezoekers op. Die zijn anoniem en die delen we niet met andere gebruikers van HotJar. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met HotJar. Hieronder een uitleg van de verschillende cookies:

__hstc
Verloopt na 2 jaar; om gebruikers te onderscheiden.
__hssc
Verloopt na 30 minuten; om een sessie van een gebruiker te volgen.
__hssrc
Verloopt na het afsluiten van de browser; voor het starten van een surfsessie op Liemerije.nl.
_hjIncludedInSample
Verloopt na 1 jaar; deze sessie-cookie verteld HotJar of de sessie als monster gebruikt wordt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Liemerije en heeft u het recht op gegevens­over­draag­baarheid.

U kunt een verzoek sturen naar info@liemerije.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hieronder vallen onder andere een deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde internetservers en fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring, dan kunt u deze richten aan:

privacy@liemerije.nl

Liemerije wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

We kunnen deze Privacyverklaring aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan om de Privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken. De laatste wijziging was op 31 januari 2019.